Home Girard-Perregaux Girard-Perregaux Tourbillon with Three Bridges 40 mm